המעשה הטיפולי

החברה הפסיכואנליטית בישראל

המעשה הטיפולי