הכנס המדעי ה-8 - "הבטוח והמתהווה במרחב הקבוצתי"

קול קורא להגשת תקצירים הכנס המדעי ה-8