ליווי רוחני - חשיבות ומשמעות ה’רוח’ במפגש עם מחלה ומוות