גישות, תפיסות וכלים מעולם הליווי הרוחני במפגש עם מחלה, זקנה ואובדן