פסיכותרפיה פסיכואנליטית ברוח החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית