נטרול מנגנוני הרס עצמי על פי גישת הטיפול הדינמי-חוויתי (EDT)

נטרול מנגנוני הרס עצמי על פי גישת הטיפול הדינמי-חוויתי (EDT)