כלים ומיומנויות של תקשורת מקרבת (NVC)

 כלים ומיומנויות של תקשורת מקרבת (NVC) – מבוא קצר לאנשי טיפול