סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה- 21

הקול בראש צללים וצלילים, ניצול מיני בילדוּת כפגיעה רב-מערכתית, שחקי שחקי על החלומות, הפרעות קונברסיביות וכאב הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?, השלילה כמתודה לתגליות פסיכואנליטיות, על התנועה בנפש והתנועה בטיפול ואף על פי כן, נוע תנוע!

לוח ימי עיון וכנסים עדכני