הנחיית קבוצות - "מהתנסות לישום" בגישה פסיכודינמית

מהתנסות ליישום בשיטת פסיכודינמית