חלונות לחלומות: סדנת פרוש חלומות בגישה הדינמית הממוקדת