הכשרה מתקדמת ב- EFT עם פרופ׳ לזלי גרינברג

טיפול ממוקד רגשות הכשרה מתקדמת