תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל