תודעה פסיכואנליטית זוגית דינמיקה זוגית והמפגש הטיפולי