קשיבות וחמלה עצמית (Mindful Self Compassion) ככלי טיפולי

קשיבות וחמלה עצמית (Mindful Self Compassion) ככלי טיפולי