הכשרה מתקדמת בגישת ההתנגדות הלא-אלימה

קורס בסיסי למטפלים בגישת ההתנגדות-הלא-אלימה