קבוצת הדרכה למטפלים בשיטת DBT

נפתחת קבוצת הדרכה למטפלים על פי העקרונות של טיפול בשיטת DBT

הקבוצה מיועדת למטפלים שעברו הכשרה מסודרת ב DBT ומעוניינים

לקבל הדרכה על מקרים שבטיפולם .

הקבוצה תתקיים בתל מונד אחת לשבוע שעתיי

דבורי חדרי חביב

050-2028868

hdvori@gmail.com