לימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית - התכנית למתקדמים