פסיכותרפיה קבוצתית אנליטית באמצעות אמנות והנחיית קבוצות

פסיכותרפיה קבוצתית אנליטית באמצעות אמנות והנחיית קבוצות