לימודי ליבה בפסיכותרפיה לטיפול בילדים ובמתבגרים ברוח החשיבה הויניקוטיאנית והעצמאית

לימודי ליבה בפסיכותרפיה לטיפול בילדים ובמתבגרים ברוח החשיבה הויניקוטיאנית והעצמאית