פורום ביון

פורום ביון
מרכז: משה לנדאו
הרעיונות של ביון נלמדים לעומקם ומשמשים כר פורה למחשבות ורעיונות יצירתיים. במסגרת המפגשים הבאים ננסה להעלות ולנסח כמה מן הרעיונות הללו בתחומים של (state of mind) -מצב הנפש של O, חשיבה, טרנספורמציות, טכניקה טיפולית וכו'.
במסגרת פורום זה יתקיימו 4 מפגשים ,בימי ד' בין השעות 22:30-20:30 ובכל מפגש יתקיימו 2 הרצאות ולאחריהן יתקיים דיון עם הקהל.

12.12.2018
אמת רגשית, חופש פנימי והממד האסתטי אודות מצב הנפש של O
מרצה: משה לנדאו
אמת או חופש: הרהור אקזיסטנציאליסטי
מרצה: פרופ' שי פרוגל
מנחה: ד"ר רינה לזר

09.01.2019
תנאים של השראה-הבטים אחדים בטכניקה הפסיכואנליטית של ביון
מרצה: רובי שונברגר
טרנספורמציות בין מיתוס לתיאוריה בעזרת אופרה- atonemant בשתי אופרות של ואגנר
מרצה: ד"ר משה ברגשטיין
מנחה: משה לנדאו

06.03.2019
רוויה –אי-רוויה פרושים רווים ולא רווים-משחק הגומלין בין מחשבות והיכולת לחשיבה
מרצה: נעמה קינן
נפילה לתוך העצמי ונפילה מחוץ לעצמי בהתייחס ל"סזורה" ול"שנוי הטסטרופלי"
מרצה: נעמי בר
מנחה: אלינה שלקס

03.04.2019
מצב המינד של המטפל והאמן בדרך לפרוש וליצירה
מרצים: האמן צבי לחמן, אתי לנדאו וד"ר אילן ברנט
מנחה: אתי לנדאו

עלות הפורום: 350 ₪ (לכול ארבעת המפגשים)
(250 ₪ לתלמידי וסגל התכנית לפסיכותרפיה, לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל-אביב).
מצ"ב טופס רישום באשראי.
ההרשמה לפי סדר הגעת הטפסים, מספר המקומות מוגבל.

*התשלום לא יוחזר לנרשמים שיבטלו השתתפותם.
** לא ניתן להירשם לחלק מהסדרה.