לספר על טראומה: נרטיבים טראומטיים בקליניקה, בתרבות ובמחקר