לספר על טראומה: נרטיבים טראומטיים בקליניקה, בתרבות ובמחקר

לספר על טראומה: נרטיבים טראומטיים בקליניקה ,בתרבות ובמחקר