משפחה בהתמכרות או התמכרות במשפחה?

משפחה בהתמכרות או התמכרות במשפחה?