מרחב נפשי, מקומות, רישומים

מרחב נפשי, מקומות, רישומים