יום למידה בנושא: המעבר התיאורטי והפרקטי בין טיפול אישי לזוגי