מה עושים? עם מי? ומתי?

מה עושים? עם מי? ומתי? התערבויות אינטגרטיביות ב-CBT