יישומים קליניים של ACT

הקורס הסתיים

רכזת הקורס: גב' ליאור גילעד
מרצים: גב' ליאור גילעד, מר ליאור בירן, מר אור פרי

הקורס יתקיים במשך שמונה ימי שישי בין השעות 8:30-14:15, החל מ-5.4.19
במכללה האקדמית ת"א יפו