יישומים קליניים של ACT

הקורס החל

רכזת הקורס: גב' ליאור גילעד
מרצים: גב' ליאור גילעד, מר ליאור בירן, מר אור פרי

הקורס יתקיים במשך שמונה ימי שישי בין השעות 8:30-14:15, החל מ-5.4.19
במכללה האקדמית ת"א יפו

קהל היעד:
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.

*תנאי מקדים להשתתפות בקורס: סיום קורס ACT בסיסי במסגרת התכנית או במסגרת אחרת (בכפוף לאישור).