טראומה ועדות

מכון מפרשים ואתר בטיפולנט מזמינים את הקהילה המקצועית ל:

רפסודה-קמפוס וירטואלי בזמן משבר הקורונה

ללא עלות (להרשמה)

טראומה ועדות
ד"ר חנה אולמן משוחחת עם ד"ר ענר גוברין
וד"ר שרון זיו ביימן

יום ראשון 21/6/2020 בשעה 19:00

"התנועה המתמדת בין הציווי להעיד על מציאות של סבל ורוע לבין הצורך בהכחשתה הם המלווים ההכרחיים של טראומה הקשורה לאלימות חברתית. נראה לי שאנחנו כאנשי מקצוע ישראלים נעים בתוך הדיאלקטיקה הזאת.

בקליניקה אני פוגשת גברים ישראלים רבים אשר ללא קשר להישגיהם ולסיפוק הממשי בחיים האזרחיים, ממשיכים להתאבל על כישלונם כחיילים קרביים ביחידות העילית בנערותם. התהליך האנליטי שמתחיל (במקרים אלו) במסגור השרות הצבאי כמקור גאווה סיפוק וערך, מוביל במהלכה של האנליזה אל הקרביות כמקור לסבל נפשי משמעותי בהווה . ואני נפגשת עם הנתק הדיסוציאטיבי בין האידיאליזציה והטראומטיזציה. בין הכחשת אימת המוות והכחשת הפגיעה באחר לבין ההתבהרות של חוסר האונים וההשפלה.

ואני נפגשת עם האמביוולנטיות שלי כלפי הגבורה בשדה הקרב. ניתן לומר – פוגשת גם את העוורון שלי. האם אני מכחישה סכנות אמיתיות לקיום שלי? האם אני מטילה על הגיבור את העבודה השחורה שמשרתת את קיומי הפריוולגי, ומנקה את מצפוני? האם, כפי שטוענת סו גרנד, אני משתתפת בפתולוגיה החברתית שבה החייל הוא בן הערובה שנושא את ההירואיות מצד אחד או נשפט כפושע מלחמה מצד שני?  האם בתהליך הטיפולי שיש בו באופן אינהרנטי ובלתי נמנע חיבור אל האימה והפגיעות אני פוגעת בסולידריות ובהזדהות עם מטרות קולקטיביות?".

ד"ר חנה אולמן היא פסיכואנליטיקאית התיחסותית אשר עוסקת באופנים בהם המציאות החיצונית, ובתוכה ההקשר הפוליטי במובן הרחב, חודרת אל הקליניקה ואל התוך נפשי. מנקודת מבטה, המטפל הישראלי איננו יכול להמנע מלהיות עד בתוך הטיפול לרוע ולאלימות החברתית המקיפים אותנו. נקודת מבט זו מציבה את העדות כפונקציה טיפולית חשובה ומובחנת מפונקציות טיפוליות אחרות. בשיחה זו נשוחח עם חנה אולמן על דיסוציאציה בתפיסה ההתיחסותית, טיפול התייחסותי בטראומה, העדות כתהליך חברתי וכתהליך טיפולי, פסיכואנליזה כעמדה אתית, וחוסר ההתכנות של הפרדת האישי והפוליטי בטיפול.

ד"ר חנה אולמן, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ובעבר יו"ר המכון. 

חברת סגל ומדריכה במסלול ההתייחסותי בבי"הס לפסיכותרפיה של ביה"ס לרפואה עש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, וחברת וועדת התכנית לדוקטורט בפסיכואנליזה של בית ספר זה.

ד"ר אולמן היא נשיאה לשעבר של הארגון הבינלאומי בפסיכותרפיה ופסיכואנליזה התייחסותית.

מחברת הספר: "The transformed self: The psychology of religious conversion" (Plenum press, 1989)

ומאמרים על עדות ועל ההקשר הישראלי כפי שמופיע בקליניקה , ועל התהליך הפסיכואנליטי מנקודת מבט התייחסותית.

קליניקה פרטית ברחובות.

*ההרצאה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי