עבודה טיפולית אינטגרטיבית עם הורים: דיון השוואתי במודלים מרכזיים