תכנית להכשרת מטפלים זוגיים ומשפחתיים באוריינטציה פסיכודינמית