על הנשי - גילוייו וביטוייו בחיים, באמנות ובטיפול

על הנשי - גילוייו וביטוייו בחיים, באמנות ובטיפול