הנרטיב המיסטי: תיקון הנפש בסיפור החסידי

הנרטיב המיסטי: תיקון הנפש בסיפור החסידי