המטופל הקשה – לימודים מתקדמים למטפלים מנוסים בצפון