הלב רך כמו הגוף ברגע המוות

הלב רך כמו הגוף ברגע המוות