הכשרת מומחים רגשיים, בעבודה לפי מודל Collaborative Divorce