הכשרת מומחים רגשיים, בעבודה על פי מודל ה-Collaborative Divorce - "גירושין בשיתוף פעולה"