הובלת פרויקטים והנחיית קבוצות השתתפותית

הובלת פרויקטים והנחיית קבוצות השתתפותית