מודל ייחודי להדרכת הורים בשילוב יצירה וכלים השלכתיים