הגישה הפסיכודינמית – מיפוי זרמים ומודלים בראיה היסטורית על פני צירים מארגנים