הגישה המוטיבציונית - כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי?

הגישה המוטיבציונית - כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי?