סדנה דו יומית בנושא: כלים נרטיביים ואינטגרציה בפסיכותרפיה