תפריט נגישות

מבעד לעיוורון

  • ספרה של גבריאלה מן פורש בפני הקורא חומר קליני מגוון אשר מתאר וממחיש תהליכים של הרחבת התודעה באמצעות טיפול אשר מושתת על ממד רוחני בפסיכואנליזה. העיקרון המרכזי שמופיע כחוט השני בפרקי הספר הוא היכולת להתמיר התבוננות חד-צדדית צרה ומצמצמת תודעה – לעיתים קרובות ראייה שנובעת מעצמי רווי-טראומה – להתבוננות רחבת אופקים ועתירת חמלה אשר מאחה פיצולים אופקיים ואנכיים. מציאות רחבה כזאת מתגלה כאשר אנו מתבוננים בטבע הדברים ברזולוציה קרובה ומגלים שבין תופעות קוטביות לכאורה קיימת זיקה עמוקה של שזירות ויחסי גומלין אינסופיים.

    רמת ההתפתחות הנרקיסיסטית של האדם משפיעה על אופן ההתייחסות למציאות ואף מחוללת אותה. בהשראת הגותם של קוהוט, ביון וויניקוט, המסמנים בפסיכואנליזה את החריגה אל המוחלט, כמו גם בהשראת ההגות הבודהיסטית, מבעד לעיוורון מתאר תהליכי טרנספורמציה של נרקיסיזם ארכאי, אשר בטבעו הוא ממוקד באזור האישי, למצב של נרקיסיזם מותמר שמאפשר פרישה לעבר העל-אישי. התמרה זו מטפלת בסבלו של האדם.

    חומר קליני המובא בכל אחד מפרקי הספר מציע הדגמות מוחשיות לאופן שבו טרנספורמציות כאלה עשויות להתרחש בקליניקה. הקורא יכול לשוטט בין הפרקים השונים אשר מתארים פיצולים בעצמי, פרוורסיה, טראומה והתמרתה. מצבים מייצרי אי-נחת אלה הם מנת חלקם וחווייתם הסובייקטיבית של רבים מהמטופלים – נשאי האלימות החברתית בעבר ובהווה.

על המחברת - גבריאלה מן

ד"ר גבריאלה מן היא פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה. ממייסדיי המכון לפסיכואנליזה בת-זמננו ויו"ר המכון לשעבר. מן מכהנת כראשת התוכנית ללימודי המשך בפסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי, התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב; נמנית על סגל המורים והמדריכים של "רוח אדם", תוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית-בודהיסטית; חברת מערכת של כתבי העת Psychoanalysis, self and Context ו- Psychoanalytic Inquiry.

לקריאת פרק מתוך הספר

לרכישת הספר - הוצאת רסלינג