תפריט נגישות

החוויה הדתית לסוגיה: מחקר בטבע האדם

  • ספר-היסוד בפסיכולוגיה של הדת מאת הוגה הדעות האמריקני הידוע ויליאם ג'יימס, הבוחן את החוויה הדתית כפי שחווה אותה היחיד, ולא כפי שהיא באה לידי ביטוי בכללי האמונה של הדת הממוסדת.

    החוויה הדתית לסוגיה מאת וילאם ג'יימס הוגה דעות האמרקאי המובהק ביותר של תקופתנו, הוא ספר היסוד בפסיכולוגיה המודרנית של הדת. המבקש להעמיק בעניין החוייה הדתית, לא ימצא לו מדריך טוב ממנו. המושג 'חוייה דתית' הגדרה כפולה מקופלת בו: עניינו לא בתחום שקורא לו ג'יימס בשם 'הדת האינסטיטוציונית' כלומר מוסדות הפולחן וכללי אמונה, אלה 'הדת האישית' בלבד', כלומר רגשותי הדתיים וכמיהותיו הדתיות של היחיד. ולא זו אף זו, גם 'הדת האישית' ניתנה כאן עניים ולא מצדה האובייקטיבי, אל מצדה הסוביקטיבי, לא מבחינת האידאות, אלא מבחינת החוויות. בזה הוצאה מכלל הדיון שאלת האמת האוביקטיבית של תוכן החווייה והועמדה לבחינה ולבירור שאלת אמיתו של תוכן זה במשמעות זו המיוחדת, שמכוון לה ג'ימס. שהרי ג'ימס, מייסדה של תורת ה'פראגמאטיזם' הפילוסופי, אינו מכיר באמת אלא 'אחת מצורות גילוייו של הטוב' והחוויה דתית 'אמיתית' אינה לו אלא זו, שמעלה ומרוממת את נפשו והוויתו של בעל החוויה עם שהיא מקנה לו את הרגשת ההתחברות אל העולמות העליונים. מכאן שאין ג'ימס בא להעלות לפנינו את האחדות שבחוויות הדתיות אלא את השוני שבהן, את רבגוניותן, ודווקא של החוויות הנמרצות ביותר, הקיצוניות. לתכלית זו הוא מביא שפע גילויי דעת של בני אדם כל הדורות ומכל העמים על חוויותיהם הדתיות, גילויים שנקלטו מתוך ספרי זכרונות, יומנים, איגרות ווידויים מכל הסוגים.

על המחבר - וילאם ג'יימס

ויליאם ג'יימס (1982-1910) היה פסיכולוג ופילוסוף אמריקאי. אבי הפונקציונליזם בפסיכולוגיה.

לרכישת הספר - הוצאת ביאליק