תפריט נגישות

פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית

  • במציאות של המאה ה-21, מציאות הכפר הגלובלי, המפגש בין תרבויות הינו תופעה רווחת. ישראל היא חברה רבת תרבויות בכל קנה מידה.

    האם? היכן? ואיך? פוגשת הפסיכולוגיה החינוכית את הרב תרבותיות של החברה הישראלית? עם אתגר זה מתמודד הספר.

    נותני השירות, הפסיכולוגים, מגיעים מארצות מוצא שונות. מסקר הפסיכולוגים החינוכיים של שפ"י 2006 , אנו למדים ש-37% מהפסיכולוגים אינם ילידי הארץ. מקבלי השירות – ילדים, הורים, צוותי חינוך וגורמי קהילה ורשות, גם הם מיצגים מגוון של תרבויות. זהו הרובד הגלוי. אולם, הפסיכולוגים ומקבלי השירות ילידי הארץ, נושאים עמם ייצוגים תרבותיים רבים ושונים. מושג הרב תרבותיות הוא מושג מורכב. הוא איננו מייצג רק ארץ מוצא. משמעותו כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ורבדים של זהות תרבותית, ולנוע דרך רבדים אלה. ייצוגים פנימיים מרכיבים יחד פסיפס של זהות אישית.

    למפגש הרב תרבותי פוטנציאל רחב. הוא עשוי להיות מפגש אנתרופולוגי על פי אופיו. מפגש של הכרות עם הייחודי, השונה, הזר, לעיתים האקזוטי בתרבות הזולת. מפגש המאופיין בעיקר בסקרנות, מוטיבציה להיכרות וכו'. המפגש הרב תרבותי של הפסיכולוג מצריך קשב והתבוננות לקולות אותם מהדהדים הייצוגים החברתיים העולים מתוך המפגש עם הזולת. לב ליבו של המפגש הזה, מצוי בשיח שבין שניים, שכל אחד מהם מביא לאינטראקציה ייצוגים משלו.

ספר זה נותן ביטוי עשיר ומגוון למורכבות העבודה של השירותים הפסיכולוגיים בשדה הרב תרבותי. הוא יוצא לאור מטעם שפ"י, שהציב זה מכבר כיעד את העיסוק ברב תרבותיות כצו שעה מקצועי.

הספר פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית מהווה אינטרוספקציה לניסיונם המקצועי של פסיכולוגים חינוכיים ברחבי הארץ, הפוגשים בעבודתם את הרב תרבותיות, על האתגרים והדילמות הכרוכים בה.

על העורך - גבריאל וייל

ד"ר גבריאל וייל הוא פסיכולוג קליני וחינוכי. פסיכולוג ראשי במרכז לבריאות הנפש של משרד הבריאות בבאר שבע. בין השנים 2007-1972 שימש כמנהל שירות פסיכולוגי חינוכי בנתיבות. שותף פעיל לכתיבת 'קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל – 2004', ונמנה מבין עורכי הספר 'סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי' שראה אור בשנת 2003 בהוצאת מאגנס. 

לקריאת הספר באתר שפ״י