תפריט נגישות

חלומות ומעשיות

  • הספר מציע התבוננות בין-תחומית המשלבת מחקרים ותובנות שפותחו במסגרת המחקר האתנו-פואטי על מנת לשכלל את האופן בו אנו מאזינים לחלומות ומבינים אותם. במקביל, ידע ותובנות שפותחו במסגרת ההגות הפסיכואנליטית (ובאופן ספציפי בנוגע למעמדו הייחודי של החלום מהפרספקטיבה הפסיכואנליטית) משמשים על מנת להרחיב את אופני ההאזנה והפירוש של מעשיות עממיות. הספר מציע תרומה חדשה להבנת הקול הנשי כפי שעולה הן במעשיות והן בחלומות.

לרכישת הספר - הוצאת רסלינג