תפריט נגישות

ספת התרבות

  • הפסיכואנליזה והעולם התרבותי שסביבה קשורים בקשר שאינו ניתן להתרה. הם, מזינים ומעצבים זו את זה, מתדיינים ביניהם ומנהלים שיח של ביקורת הדדית. במובן מסוים אפשר לומר שהפסיכואנליזה לא נולדה כתחום אלא כמרחב בין-תחומי. לא יתכן שתובנה פסיכואנליטית "טהורה" לא תכלול השקפות עולם שחיצוניות לה, מטען תרבותי והקשר פוליטי וחברתי. באותה מידה, נראה שכמעט ולא ניתן למצוא יצירת תרבות מערבית ועכשווית שאינה מציגה ביטוי כלשהו של שיח עם תובנות פסיכואנליטיות. עשרת המאמרים המכונסים באסופת המאמרים בספר זה מציגים קשת רחבה של נושאים ומגוון שיטות מחקר ודרכי התבוננות בין פסיכואנליזה לבין גופי ידע ותרבות אחרים.

    חוקרים בעלי מוניטין לצד חוקרים צעירים פורשים בפנינו פרספקטיבה רחבה של האנליטי בתוך  התרבותי-חברתי ושל התרבותי-חברתי בתוך האנליטי. הכותבים מתייחסים למגוון רחב של נושאים בתחומי הספרות, החברה והפילוסופיה. הבאת שלשת תחומים אלו בכפיפה אחת מגלה מארג מורכב של קשרים ונקודות השקה ביניהם, החל בניתוח יצירות ספרותיות, עבור בעיסוק בחברה הישראלית, בצרכנות ובקפיטליזם, וכלה בניסוח פרשנות חדשה לתיאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות דרך גישות פילוסופיות שונות.

    הנושאים הנחקרים בספר: בתחום הספרות: הרוזן החצוי של איטלו קאלוינו (מירב רוט), חירות של ג'ונתן פרנזן (שלומית ידלין-גדות), אהבה מאת קלריס ליספקטור (דנה אמיר); בתחום החברה: פסיכואנליזה ומעורבות חברתית (אורי הדר), אלימות מקובלת חברתית (אפרת אבן צור), מלחמה ומגדר (גילי לויתן), רגש האשמה בחברה קפיטליסטית (עודד גולדברג); בתחום הפילוסופיה: פסיכולוגיית העצמי מפרספקטיבה פנומנולוגית (מירה הורביץ), הזדהות השלכתית מפרספקטיבה הגליאנית (אליס מיה קינן), והשפעתו של ברגסון על תפיסת הזמן של ביון (אביאל אורן).

על המחבר - ד"ר ענר גוברין

ד"ר ענר גוברין, עורך הספר, מרצה בכיר בתוכנית לפרשנות ותרבות, אונ' בר אילן; מנהל מסלול דוקטורט "פסיכואנליזה ופרשנות" למטפלים ממקצועות בריאות הנפש. ד"ר גוברין הינו פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו; מחברם של ספרים ומאמרים על פסיכואנליזה בהקשריה הפילוסופיים והתרבותיים.

*ספר זה רואה אור בסדרת "נרקיסוס" בעריכת ד"ר ענר גוברין - סדרה לפסיכואנליזה, פילוסופיה וחקר התרבות.

לרכישת הספר - הוצאת רסלינג