תפריט נגישות

המוקסמים והמוטרדים

  • ספר זה הוא ניתוח סוציולוגי-אנתרופולוגי של קהילות פסיכואנליטיות. לאורך פרקיו מראה הפילוסוף והפסיכואנליטיקאי ענר גוברין כיצד יחסי הגומלין בין מנגנונים של נאמנות מצד אחד וביקורת וספקנות מצד שני שמרו על חיוניותה של הפסיכואנליזה.

    גוברין מתאר ומסביר את המתח הקיים בפסיכואנליזה בין מה שהמחבר מכנה קהילות מוקסמות (קהילות המאמינות ועובדות לפי התיאוריה של קליין, ביון, קוהוט וכו’) וקהילות מוטרדות (כמו אסכולה פסיכואנליטית חדשה או הגישה ההתייחסותית) ששואפות לשנות את הידע הפסיכואנליטי. הוא מנסה לענות על שאלות כמו: מה גורם לאנליטיקאים להיות מוקסמים מתיאוריה? מדוע היקסמות מתיאוריה מסוימת גורמת לדחייתן של תיאוריות אחרות? מה תפיסת האמת של האנליטיקאי המוקסם והמוטרד?

    הספר מלווה בתיאורי מקרים של רוברט סטולורו, חנה סגל, אנטונינו פרו ומייקל אייגן המדגימים את פעילותם של הוגים מוטרדים בתוך קהילות מוקסמות.

    "בהמוקסמים והמוטרדים בוחן גוברין את הקהילות הפסיכואנליטיות כפי שאנתרופולוג בוחן את התרבות האנושית. הספר מציג צורת מחשבה חדשה על השדה הפסיכואנליטי בכלל ועל הפלורליזם של תיאוריות פסיכואנליטיות בפרט. גוברין טוען ומוכיח שלא זו בלבד שהפסיכואנליזה שורדת היא גם גדלה ומתפתחת, ומסביר את המנגנונים שבאמצעותם מתחוללת ההתפתחות הזאת. כל מי שמתעניין בפסיכואנליזה ירצה – יצטרך – לקרוא את הספר החשוב הזה."

    ד”ר דונל סטרן, פסיכואנליטיקאי, מכון ויליאם אלנסון וייט, ניו יורק.

"ספר זה הוא תרומה חשובה להיסטוריה האינטלקטואלית של הפסיכואנליזה. ברוחב יריעה וברגישות פילוסופית סוציולוגית והיסטורית, גוברין מתאר את קשרי הגומלין בין שתי קהילות אנליטיות, המוקסמת והמוטרדת, ומראה כיצד המתח ביניהן משמר את החיוניות המתמשכת של הדיסציפלינה. הוא חודר מבעד לביטויים שגרתיים על מנת לתאר את המבנים שבאמצעותם אנליטיקאים הוגים את התיאוריות שלהם – דימויי ידע, ממציאים, מיישמים ומפתחים ועוד. הספר מעמיק את הפרספקטיבה שלנו על אודות זהותנו המקצועית, וישנה את האופן שבו אתם מתבוננים בפסיכואנליזה."

פרופ’ סטיבן סליגמן, עורך כתב העת דיאלוגים פסיכואנליטיים, פרופסור לפסיכיאטריה, חבר במכון צפון קליפורניה לפסיכואנליזה.

"ספר זה הנו מחקר חדשני של המנגנונים שמסבירים את החיוניות ואת החוסן של הפסיכואנליזה כמיזם אינטלקטואלי. בעזרת אנליזה ביקורתית ייחודית ותוך הישענות על הפילוסופיה של המדע, גוברין מתאר את הדינמיקה של קהילות פסיכואנליטיות, ושל מחלוקות טרנספורמטיביות ומאיר את המאבק החבוי על דימויי הידע.  ספר שאפתני ומקיף זה יעניין תאורטיקנים וקלינאים בתחומי הפסיכואנליזה וכל קורא  שמתעניין בהיסטוריה ובהתפתחות של רעיונות."

ד”ר חנה אולמן, נשיאת האיגוד הבינלאומי לפסיכותרפיה ולפסיכואנליזה התייחסותית, אנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

על המחבר - ענר גוברין

ענר גוברין הוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו וראש מסלול דוקטורט "פסיכואנליזה ופרשנות" בתוכנית לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן.

לרכישת הספר - הוצאת כרמל