תפריט נגישות

כתבים נבחרים ב׳

  • שלושה עשר המאמרים המובאים באסופה זו מהווים בהרחבה והשלמה לכרך הראשון "מלאני קליין-כתבים נבחרים". המאמרים מספקים הזדמנות נוספת להיכנס לעולמה המרתק של קליין, היכן שמתנסחות באופן חלוצי ועשיר, ומתוך אינטואיציות חריפות ביותר, תצפיותיה ומסקנותיה, הנובעות ישירות מהתנסויותיה בפסיכואנליזה עם ילדים ומבוגרים. המשגותיה בדבר נפש האדם המתהווה בינקות שינו את פני הפסיכואנליזה בלי הכר, הן בקרב ממשיכי דרכה והן בקרב מתנגדיה.

    חווית הקריאה בקליין כמו מטילה את הקוראים במערבולת שוצפת של רגשות, פנטסיות ומערכות יחסים. במקביל, על הקוראים להתמודד עם האופי התמציתי, הנוקב וחסר הפשרות המאפיין את החיפוש המתמיד של קליין אחר האמת הפנימית והקלינית. על מנת לסייע במעשה הקריאה פותח הספר מבוא המקיף את ארבעת הצירים המרכזיים בחשיבה ובפרקטיקה הקלייניאנית: ציר ההתפתחות, ציר החרדה, ציר הפנטסיה הלא מודעת וציר ההעברה. כמו כן מתלווה כל מאמר במבוא קצר, המשרטט את ההקשר ההיסטורי ואת הרקע התיאורטי לכתיבתו ומחדד את עיקרי הרעיונות המובאים בו.

    המאמרים בספר ממחשים את החדשנות שבחשיבתה של קליין אודות טיפול במשחק וההתפתחות המוקדמת, שמתוכה נבעו שפע מושגים ויישומים פסיכואנליטיים הנוגעים להתפתחות העולם הפנימי ויחסי האובייקט, למרכזיות האם בהתפתחות הנפשית, לתהליכים של חשיבה ושל הסלמה, להפרעות התפתחותיות מוקדמות, לפסיכולוגיה של המבוגר, להבנת הפסיכוזות ולטיפול בהן, וליחסיו של האדם עם עצמו ועם עולמו.

תרגום מאנגלית - אורה זילברשטיין. מבוא ועריכה מדעית - יהושע דורבן ומירב רוט.

על המחברת - מלאני קליין

מלאני קליין (1882-1960) הייתה פסיכואנליטיקאית ופסיכותרפיסטית אוסטרית יהודייה. אחת מההוגות החשובות של תיאוריית יחסי האובייקט וטיפול במשחק. 

לרכישת הספר - הוצאת תולעת ספרים