חיפוש

לראות ולהיראות

  • הספר בוחן סוגיות שעולות כאשר מתייחסים למצבים קליניים בהם מטופלים חשים תקועים וקיים קושי להמשיך להתפתח הפוגע בהתקדמות האנליזה. ספר זה מנתח את החרדות ואת האתגרים שמטופלים פוגשים בעת שהם מתחילים להגיח מהמחסה של המסתור הנפשי. הספר מחולק לשלושה חלקים, ונושאי הדיון כוללים: מבוכה, בושה והשפלה; חוסר אונים, עצמה ושליטה; אבל, מלנכוליה וכפיית החזרה. שטיינר מבסס את חידושיו הרעיוניים ואת מאמציו היצירתיים והאינטגרטיביים על תרומות פסיכואנליטיות קודמות של פרויד, קליין, רוזנפלד וביון. ספר זה יכול להוות עניין רב עבור פסיכואנליטיקאים, פסיכותרפיסטים קליניים וכל בעלי עניין בשדה הפסיכואנליזה.

לרכישת הספר - הוצאת תולעת ספרים