תפריט נגישות

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי

  • חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה עוד בימי קדם. במוקד הדרישה האתית למן ראשיתה הייתה העמדת חובותיו של המטפל כלפי מטופליו מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה מחודשת של העיסוק באתיקה מקצועית. כיום ארגונים מקצועיים רבים מגדירים כללי התנהגות אתית כחלק בלתי נפרד מהפעילות המקצועית, מתוך העמדת טובתו של המטפל במרכז. כללים אלו מנוסחים בדרך כלל בקוד אתי. למרות ההבדלים בין גישות טיפוליות ושיטות עבודה, רבות הן הדילמות האתיות המשותפות.

    לפנינו הספר המקיף הראשון שנכתב בעברית, על ידי אנשי מקצוע ישראליים, שדן בסוגיות ובדילמות אתיות העולות במקצועות בריאות הנפש. הספר מציג את היבטי החשיבה האתית, את יסודותיה ההיסטוריים, הפילוסופיים והפסיכולוגיים ואת הכללים האתיים המעוגנים בקודים ובחוקים בישראל. מוצגים בו הן עניינים אתיים כלליים הן סוגיות ייחודיות. הדיונים מלווים בדוגמאות לדילמות אתיות ולהתמודדות אתן מן העבודה המעשית או מן הפניות לוועדות האתיקה השונות בישראל.

    כל הכותבים בספר הם אנשי מקצוע מומחים ומיומנים ובעלי שם בתחומם. הספר מיועד בעיקר לאנשי בריאות הנפש, אך גם אנשי מקצועות טיפוליים אחרים וכן אנשי חינוך, הדרכה וייעוץ ימצאו בו עניין ומענה על שאלות אתיות המתעוררות בעבודתם. למטופלים ולציבור המתעניינים הספר מאפשר הצצה לשיקולים הערכיים והנורמטיביים המנחים את המטפלים בעבודתם וכך הוא עשוי לתרום לגיבוש ציפיות הדדיות תואמות.

הספר שלפנינו הוא מהדורה חדשה ומעודכנת של קודמו, אשר סיפק בסיס ידע לעבודה מקצועית מעמיקה בתחום האתיקה המקצועית של המקצועות המטפלים. אתיקה מקצועית היא תחום דינאמי ומתפתח תוך תהליך של התמודדות מתמדת עם דילמות המתעוררות בעבודה המעשית. לכן, גם לאחר שהארגונים המקצועיים הגדירו כללי אתיקה כחלק בלתי נפרד מהפעילות המקצועית שלהם, נמשך פיתוח החשיבה האתית ובעקבותיו הרחבות ושינויים של כללי האתיקה. לקראת הוצאת המהדורה החדשה של הספר עודכנו הפרקים העוסקים בקשר המקצועי ובסוגיות האתיות הייחודיות למקצועות השונים. בפרק האחרון מובאים הקודים האתיים המעודכנים של האגודים והאגודות של מקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי.

על העורכים - גבריאל וייל, גבי שפלר ויהודית אכמון

ד״ר גבריאל וייל הוא פסיכולוג חינוכי וקליני, מורה לאתיקה מקצועית במסגרות אקדמיות שונות. חבר לשעבר בוועדת אתיקה בהסתדרות הפסיכולוגים וחבר ועדת משמעת לפסיכולוגים במשרד הבריאות.

פרופ׳ גבי שפלר הוא פסיכולוג קליני בכיר ופסיכואנליטיקאי, פרופסור מן המניין לפסיכולוגיה, מנחה, מדריך בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסטיקה ופסיכואנליטיקאי מנחה. כיהן כחבר בוועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל במשך 3 שנים, ולאחר מכן כיו"ר הועדה במשך 7 שנים נוספות.

ד״ר יהודית אכמון היא פסיכולוגית קלינית בכירה. חברה בוועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. יוזמת קוד האתיקה החדש של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל וממחבריו. מורה לאתיקה מקצועית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. הייתה יושבת ראש הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית במועצת הפסיכולוגים בישראל.

לרכישת הספר - הוצאת מאגנס