תפריט נגישות

דילמות אתיות בייעוץ חינוכי

  • עבודתה של היועצת החינוכית מורכבת מאוד. היא פועלת בסביבה של המוסד החינוכי על כל רבדיו ובסביבה הקהילתית, ובכל אלה עליה לתמרן במקצועיות ועל פי אמות מידה אתיות.

    הזיקות שלה מגוונות ביותר: לתלמיד, לכיתה, למורה, למורים, להנהלת בית הספר, להורי התלמיד ולהורי קבוצת התלמידים, לקהילה, לפעמים לשבט ולחמולה, למחלקת החינוך ולעירייה, למשרד החינוך, לפיקוח של שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) ולפיקוח על המוסד.

    נאמנותה צריכה להיות נתונה לכולם, אך לא תמיד זה אפשרי כי האינטרסים של כל הנפשות הפועלות אינם מתיישבים זה עם זה. מכאן ההכרח לפתח יכולת לתמרן בדרך הגיונית ואתית בים סוער מלא מכשולים. ספר זה הוא ראשון מסוגו המוקדש ליועצת החינוכית, ומבקש לעזור במציאת פתרונות לדילמות אתיות שאתן היא מתמודדת. הספר מיועד לציבור היועצות החינוכיות, למנהלי בתי ספר ולכלל המורים וההורים.

על המחברות - טליה חדאד וגבריאל וייל

טליה חדאד היא יועצת חינוכית, משמשת כיועצת בכירה במחוז הדרום, שימשה בתפקידים שונים כיועצת ומדריכה, בין השאר הדרכה במצבי לחץ בשירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך.

גבריאל וייל הוא פסיכולוג חינוכי וקליני, מורה לאתיקה מקצועית במסגרות אקדמיות שונות, מחבר שותף (יחד עם ד"ר יהודית אכמון ופרופ' גבי שפלר) של הספר "מקצועיות אתית בפסיכותרפיה" (מאגנס 2012), חבר לשעבר בוועדת אתיקה בהסתדרות הפסיכולוגים וחבר ועדת משמעת לפסיכולוגים במשרד הבריאות.

לרכישת הספר - הוצאת מאגנס