חיפוש

מה עובדות סוציאליות לובשות?

מרצה:
ד"ר טלי סטולובי ושירה דן
מתוך יום עיון:

ד"ר טלי סטולובי ושירה דן נפגשו בזום על מנת לדון בשאלה - מה עובדות סוציאליות לובשות? על רקע השביתה הגדולה של סקטור העבודה הסוציאלית, נפגשו שתי עובדות סוציאליות לשיחה על הקשר בין אופן הלבוש לעבודה לבין תפיסת התפקיד והמקצוע. השיחה עוסקת בקשר בין הבחירה בלבוש "צנוע" לנראות ולנוכחות של העובדות, ובפוטנציאל של הבגד להעצים אמירה אישית ומקצועית.