תפריט נגישות

חלק ג': מחקר בתחום הטיפול הבין אישי

מרצה:
פרופ' ג'ון מרקוביץ'

בחלקה הראשון של ההרצאה האחרונה בסדנה, סקר פרופ׳ ג'ון מרקוביץ׳ את התהליך הטיפולי ב-IPT. תחילה, הדגים כיצד לייצר המשגה של הקושי עמו מתמודד המטופל, באמצעות קישור בין החוויה הרגשית לבין האירוע הטראומטי. בהמשך, הציע כי לאחר ההמשגה יש לתקף את תחושותיו הקשות של המטופל תוך אישור שהן לגיטימיות ונובעות מההפרעה עמה הוא מתמודד. לאחר מכן, לאורך הטיפול, המטפל והמטופל מנתחים יחד את הרגשות שמרגיש המטופל מדי שבוע ואת האינטראקציות הבינאישיות שהשתתף בהן. בסיום הטיפול, טען פרופ' מרקוביץ' כי יש להציג למטופל את ההתקדמות שהצליח להשיג, תוך תיקוף תחושותיו לגבי הסיום. בחלקה השני של ההרצאה, הדגים פרופ׳ מרקוביץ׳ את עקרונות הטיפול הבין-אישי באמצעות דוגמאות של מקרים מהקהל.